skip to Main Content

Entitat que agrupa les famílies de l’escola amb l’objectiu de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies

Presentació

L’AFA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col.laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

És el principal interlocutor que tenen el mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar de centre.

Activitats i serveis
  • Organització d’activitats extraescolars
  • Serveis d’acollida matí-tarda
  • Menjador continu o venda de tiquets diaris
  • Distribució de llibres de text
  • Escola de Pares (Cursos de formació, activitats, xerrades,…)
  • Bústia de consultes i suggeriments
  • Contacte directe amb l’Escola (Direcció – AMPA – Delegats – Pares)
  • Organització de festes (Castanyada, Carnestoltes, Setmana Cultural, Sant Jordi, Fi de curs)
  • Gestió d’ajuts i subvencions públiques
  • Ajuda econòmica a l’Escola

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 2
08859 Begues

657 556 626

Back To Top