skip to Main Content

Entitat social i cultural construïda per amics de les arts, amb esperit associatiu i sense afany de lucre. Els seus objectius es fonamenten en la promoció, l’estudi i difusió de l’art i la cultura per a desenvolupar les capacitats artístiques de la persona

Presentació

L’Associació Cercle Artístic i Cultural de Begues és una entitat sociocultural constituïda l’any 2013, per amics de les arts, amb esperit associatiu i sense afany de lucre.

Els seus objectius es fonamenten en la promoció, l’estudi i difusió de l’art i la cultura al voltant d’una sèrie d’eixos dirigits a desenvolupar al màxim les capacitats artístiques de la persona.

Objectius
  • Convertir l’estada al Cercle en una experiència atractiva i enriquidora i , alhora extreure el màxim profit del projectes.
  • Transmetre el gust per la bellesa i una sensibilitat per les diferents manifestacions artístiques.
  • Assolir coneixements i ser capaços de relacionar-los en una dinàmica de gust pel saber i la descoberta.
  • Promoure la socialització, facilitar la inclusió social i l’ús creatiu del lleure.
Valors
Partint de la base que tots els ciutadans tenim els mateixos drets i obligacions, i des del respecte a la dignitat de la persona, el Cercle Artístic i Cultural desenvolupa la seva activitat d’acord als valors següents:

  • Ètica del respecte
  • Cultura de l’esforç
  • Responsabilitat
  • Igualtat d’oportunitats
  • Transparència

Passeig de l’Església, 4 -1r pis
08859 Begues

649 982 513

cercledebegues@gmail.com

Back To Top