skip to Main Content

El CIPAG és el Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG). Un grup d’investigadors que duem a terme part de les nostres investigacions a la cova de Can Sadurní. Per donar a conèixer les nostres investigacions organitzem activitats com les visites guiades a la cova de Can Sadurní, la Ruta del Ferret o el cicle de xerrades ‘Els divendres, història’.

Presentació

El CIPAG va néixer oficialment com a entitat l’any 2007.

L’associació, però, no neix del no res; de fet alguns dels seus membres porten duent a terme projectes d’investigació sobre les comunitats prehistòriques al massís del Garraf i curs baix del Llobregat des de fa més de 40 anys.

Finalitats

L’associació es defineix com una entitat d’investigació i difusió cultural, les finalitats de la qual són:

  1. Promoure la interpretació integral de la Prehistòria i l’Arqueologia al territori de Garraf-Ordal i contrades limítrofes sense que això exclogui l’estudi puntual d’altres èpoques o àrees properes si així ho aconsella la investigació global.
  1. Promoure la recerca arqueològica i la investigació científica del Patrimoni eco-arqueològic del territori esmentat i la seva inserció en àmbits nacionals i internacionals.
  1. Dur a terme excavacions arqueològiques programades dins la legalitat vigent i en el marc de projectes globals d’investigació en col·laboració amb universitats, instituts de recerca, fundacions o altres associacions amb finalitats semblants.
  1. Vetllar per la conservació, restauració i difusió del patrimoni arqueològic, especialment aquell relacionat amb les intervencions arqueològiques objecte de les activitats científiques del col·lectiu.
  1. Fomentar la publicació i divulgació de les interpretacions històriques i culturals resultats de les intervencions esmentades.
  1. Facilitat la creació de recursos didàctics i activitats de difusió pedagògica i de les interpretacions històriques i culturals esmentades.
  1. Assessorar en temes de patrimoni arqueològic a qualsevol entitat que ho demani i, especialment, a les més directament relacionades amb el territori objecte d’estudi.
  1. Participar i col·laborar activament amb qualsevol altre institució científica, cultural o educativa per promoure iniciatives de comunes (museus, centres d’interpretació, escoles-taller…) dins l’esperit dels estatuts del col·lectiu.

Activitats

Visites a la Cova de Can Sadurní

CIPAG_Activitats02

Ruta del Ferret

CIPAG_Activitats01

'Els divendres,... història'

CIPAG-03

Passeig de l’Església, 1 – 1r pis
08859 Begues

606 805 537

cipagbegues@gmail.com

Back To Top