skip to Main Content

Entitat constituïda per fer ressò de les diferents desigualtats d’arreu del món i treballar de manera sostenible per facilitar el desenvolupament social de diferents poblacions del món.

Plaça de l’U d’Octubre de 2017, 1
08859 Begues

Back To Top